7 พฤษภาคม 2553

หญิงสาว

วาดภาพจากลายเส้น (Sketch Drawing) เป็นงาน Illustration
girl07 
1. วาดภาพจากดินสอไม้ HB
2. นำไปสแกนเป็นไฟล์ภาพ (.jpg)
girl00 
3. เปิดโปรแกรม Illustrator จากตัวอย่างผมใช้เวอร์ชั่น cs4
4. นำไฟล์ภาพที่สแกนเสร็จเข้ามาลอกในโปรแกรม โดยใช้คำสั่ง
เมนู>File>Place
girl01 
5. เมื่อเราเอาเข้ามาแล้ว เพื่อสะดวกในการลอกจากภาพ
เราจะต้องล็อกภาพไว้ โดยใช้คำสั่ง เมนู>Object>Lock
girl02 
6. ทำการวาดตามลายเส้นที่วาดไว้โดยเริ่มจากโครงหน้า>ทรงผม
7. วาดโดยใช้เครื่องมือ Pen Tool
girl03 
8. วาดรายละเอียดใบหน้า ตา คิ้ว ปาก
girl04 
9. ส่วนแก้มใช้การไล่สี Gradient Tool
โดยกำหนดค่าความโปร่งใสร่วมด้วย
girl05
10. วาดตัวและจัดลำดับ โดยใช้คำสั่ง
คลิกขวา>Arrange>Send Backward ให้อยู่ด้านหลังส่วนหัว
girl06
11. อาจจะวาดเสื้อผ้าหลังจากวาดตัวเสร็จแล้วเลยก็ได้ครับ
12. ปรับสีให้สวยงามและตกแต่งด้วยดอกไม้ใส่ที่เสื้อและทรงผม
13. เสร็จเรียบร้อย
girl07