6 มิถุนายน 2553

TONE OF COLOR


ก. วรรณะร้อน (WARM TONE)
เป็นกลุ่มสีที่เกี่ยวข้องกับความสุข ความปลอบโยน ความอบอุ่น
ดึงดูดใจ หรือ ตื่นเต้น เร้าใจ กระฉับกระเฉง
color01

ข. วรรณะเย็น (COLD TONE)

เป็นกลุ่มสีที่ให้ความรู้สึกสงบเย็น นิ่ง ผ่อนคลาย
อิสระ เสรี และดูสบายตา
color02


หลักการใช้สี


1. วรรณะเดียว

การใช้สีแต่ละครั้งควรใช้สีวรรณะเดียวในภาพทั้งหมด
เพราะจะทำให้ภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสัมพันธ์กัน
โดยกลมกลืน (Harmony)ด้วยวรรณะเดียวกัน
color03


2. การใช้สีต่างวรรณะ

หลักการทั่วไป ใช้อัตราส่วน 80% ต่อ 20% ของวรรณะสี
คือ ถ้าใช้สีวรรณธร้อน 80% สีวรรณะเย็นก็ 20% เป็นต้น
โดยกลมกลืน (Harmony)ด้วยวรรณะต่างกัน
ไม่ควรใช้อัตราส่วนที่เท่ากันเพราะจะทำให้ไม่มีสีใดเด่น ไม่น่าสนใจ
color04


3. การใช้สีตรงกันข้าม
สีตรงข้ามจะทำให้ความรู้สึกที่ตัดกันรุนแรง สร้างความเด่น
โดยใช้สีตรงข้าม ในอัตราส่วน 80% ต่อ20%
หรืออีกวิธีหนึ่งคือการลดความสดของสีตรงข้ามให้หม่นลงไป
โดยกลมกลืน (Harmony)ด้วยค่าของสีและสีตัดกัน
color05

แท็กของ Technorati: {กลุ่มแท็ก},