12 กรกฎาคม 2553

ออกแบบใบINVOICE โดยใช้หลักการเส้น Grids

iv01
1.งานออกแบบกราฟิกที่เราเห็นทั่วๆไปอาจมองเหมือนดูง่าย
แต่จริงๆแล้วงานออกแบบที่ดี
ควรต้องมีโครงสร้างของงานออกแบบแต่ละชนิดแตกต่างกันไป
2.ผมเลยทำตัวอย่างใบINVOICE ที่มีรูปแบบที่ดูเรียบง่าย
แต่มีโครงสร้างที่เป็นหลักการออกแบบที่ดี
iv02
3.ก่อนเริ่มการเราออกแบบเราควรจะมีข้อมูลที่เราต้องการก่อน
เช่น เราต้องการบอกอะไร? แจ้งอะไร?
รายละเอียดเป็นอย่างไร ? และเน้นเนื้อหาที่ตรงไหน?
4.เริ่มออกแบบโดยดูภาพรวมส่วนใหญ่ โดยแบ่งสัดส่วนให้
เป็นส่วนใหญ่ๆ เช่น Heading, Footer, Data
iv03
5.ในแต่ละส่วนก็มีการแบ่งย่อยออกไปอีก
โดยใช้เส้นGridsเป็นหลักในการเป็นตัวแบ่ง
โดยคำนึงถึงสัดส่วนแต่ละส่วนที่ถูกแบ่งเท่าๆกัน
และออกแบบให้มีองค์ประกอบที่ดี
iv04
6.การจัดตัวหนังสือลงไปก็ต้องคำนึง
ถึงหลักการสมดุล และการปล่อยที่ว่าง
และการจัดเสมอหน้า-หลังตามความเหมาะสม
7.สุดท้ายที่อยากแนะนำควรแยกlayerของเส้น Grids
ไว้เพื่อการทำงานที่สะดวกและเป็นการจัดการในการออกแบบที่ดี
iv05