4 สิงหาคม 2553

ใส่ภาพถ่ายประทับใจลงในประโยคที่มีความหมาย

blossom05
Putting a picture in your text
ใส่ภาพถ่ายประทับใจลงในประโยคที่มีความหมาย
1. เตรียมและตกแต่งภาพถ่ายให้มีสีสันสดใส
อาจต้องปรับสีแรงๆสดๆหน่อยนะครับ
เพราะเวลาเราเอาใส่ในตัวหนังสือ แต่ได้ดูเด่นสวย
blossom00 
2. ใช้เครื่องมือ  Horizontal Type Tool
พิมพ์คำหรือประโยคที่ต้องการ อาจต้องใช้Fontที่มีความหนามากหน่อยนะครับ
เพราะเวลาเรานำภาพไปใส่ในตัวหนังสือจะได้อ่านง่ายๆ และเห็นรูปภาพเยอะๆ
blossom01 
3. ให้ย้ายโดยทำการลาก Layers Image ไว้ด้านบน
ถ้าLayers Lock ให้ Double-click เพื่อปลดล็อค
blossom02 
4. คลิกขวาที่ Layers Image แล้วเลือกคำสั่ง
Create Clipping Mask
จะสังเกตุว่า รูปภาพจะโดนบังเหลือแต่ส่วนของประโยคที่เราได้พิมพ์ไว้
blossom03 blossom04
5. ตกแต่งตัวหนังสือโดยใส่ Layer style ที่เมนูด้านล่าง
ของ Palette Layer โดยตัวอย่างผมใส่Effects
Storkeกับ Outer Glow
blossom06 
6. Background อาจจะใส่ pattern บางๆก็ดูดีนะครับ
blossom05